psikiyatrik - Hasta Sözlük
ruhsal, ruhla ilgili. psikiyatri alanının ilgilendiği vakaların genel özelliği. OKB, şizofreni, bipolar gibi hastalıkla psikiyatrik hastalıklardır. antidepresanlar ve antipsikotikler başta olmak üzere, pek çok ilaçla tedavi edilmesinin yanında davranışçı bilişsel terapilerden de destek alınmaktadır. tıpkı bir kalp ya da şeker hastalığı gibi ciddiye alınması ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur