piyemi hastalığı - Hasta Sözlük
Hastaya septisemi tedavisi uygulanır. Piyemiyi oluşturan mikropları yok eden antibiyotikli, sülfamitli ilaçlar verilir. Mikrop yapan basillerin odak noktası saptanınca, mümkünse ameliyatla, çürük dişler, ivegen yangılanmış bademcikler vb. gibi yüzeydeki odaklar temizlenir.
Yangı yapan mikropların (streptekok, stafilokok vb.) kana karışması nedeniyle, organizmanın birçok bölgelerinde, çok sayıda yangı oluşması biçiminde ortaya çıkan hastalık.
Piyeminin en yaygın şekli, tromboz amboli yapılı olanıdır. Yangılanmış bir toplardamardan (flebit), bir atardamardan (arterit) ya da kalbin iç zarından (endokardit) yangılı bir tromboz kopar. Daha önce flebit, arterit ya da endokardit oluşturan mikropları taşıyan tromboz parçacıkları kan dolaşımıyla vücuda yayılırlar. Tromboz parçacıkları son derece küçük bir damara gelince ilerleyemezler. İçerdikleri basiller burada yeni bir yangı odağı oluşturarak küçük bir abse meydana getirir. Bu abseden yeni basiller yayılır.
Piyeminin bir de bakteri amboli türü vardır. Bu türde septisemiyle piyemi birbirlerine karışmıştır. Bakteri amboli kökenli piyemide kanda çok sayıda yangılı septisemi mikropları dolaşır. Bunlar da sonunda bir organ veya dokuda tıkanıp çeşitli boyutlarda yeni yangı odakları oluştururlar. Kan damarlarının en fazla bulunduğu organlarda bu küçük abseler da ha fazla bulunurlar. Bu nedenle karaciğer, böbrek, akciğer vb. gibi organlarda bu odaklara daha çok rastlanır.
Kana trombozların katılması sırasında yoğun ve uzun süreli titremeler oluşur. Ateş 40-41°C ye kadar yükselir, bir iki saat sonra kriz geçince, ateş düşer ve hasta ter içerisinde kalır. Ateşli nöbet sırasında yoğun baş ağrısı vb. gibi şiddetli rahatsızlıklar duyulur. Ateş nöbetleri kısa aralıklarla olduğu gibi uzun aralıklarla da gelebilir.