paratifo - Hasta Sözlük
Paratifo B doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sağlam taşıyıcılarla veya hastalarla temas sonucu geçmekle beraber, en yaygın bulaşma kaynağı hastalığa yakalanmış hayvanların (sığır, koyun, domuz) etleridir. Belirtiler tifo ve paratifonunkilere benzemekle birlikte bulantı, kusma, ishal gibi mide ve bağırsak bozuklukları daha fazladır. Ağır durumlarda, kolerada olduğu gibi ishal pirinç suyu görünümündedir. Tedavi tifo tedavisinin benzeridir
Bağırsak ve mideye yerleşen ivegen bazı bulaşıcı hastalık türlerine verilen ad. Bu tür hastalıklar gösterdiği belirtiler bakımından tifoya benzemekle beraber daha hafif geçerler. Çeşitli salmonellaların etkisi sonunda oluşurlar; en çok Salmonella parathyphi A ve Salmonella parathpyi B tarafından meydana getirilirler. Bu bakteriler bakteryolojik ve serum özellikleri açısından tifoyu meydana getiren Eberth basili ile benzerlikler gösterirler.
Paratifo A'ya Salmonella parathyphi A yol açar. Tifo hastalığında olduğu gibi, paratifoya yakalanmış biriyle, hastalıksız taşıyıcıyla, canlı (sinekler vb.) veya cansız (su, süt, sebze) taşıyıcılarla doğrudan doğruya temas edilmesi sonucunda bu hastalığa yakalanılır. Hastalığın belirtileri tifonunkine çok benzer. Bu nedenle paratifo ile tifonun birbirinden ayırt edilmesi çok zordur. Kesin sonuç ancak laboratuar tahlilleri sonucunda anlaşılır. Hastalık 34 hafta sürer; genellikle hasta iyileşir. Tedavi tifo tedavisinin benzeridir.