otit (kulak yangılanması) - Hasta Sözlük
Mikropların kulak davulunda oluşan irinli bir odaktan, ya da bitişikteki beyin zarlarından, ya da bulaşıcı hastalıklar sırasında alyuvarlar yolu ile gelmelerine göre iç otit kulak davulu, beyin zarı ya da metastaz kökenli olur.
Otit, dış kulak, içkulak, orta kulakta meydana gelmesine bağlı olarak dış otit, orta otit, iç otit adlarını alır. Dış otit, kulak yolunda ortaya çıkan bir yangılanma olayıdır; sınırlı (çıban) ya da yaygın (yaygın dış otit) bir nitelik taşıyabilir. Her iki halde de şiddetli ağrılar ve bölgesel bir şiş meydana gelir. Bu şişin içinde toplanan yoğun irin, birkaç gün içinde kulaktan dışarı akar. Çıbanın bir an önce olgunlaşması için sıcak kompres uygulanır; sonra da içerde toplanan irinin dışarıya akması için çıban yarılır. Eğer ateş, halsizlik varsa antibiyotik verilir.
Orta otit, kulak davulunu (orta kulak) örten mukozanın yangısıdır. Orta otit süreğen ya da ivegen bir gelişme gösterebilir. Bu enfeksiyon yerel olarak meydana geldiği gibi, yangılanmış kulak yolu ya da östaki borusu aracılığıyla da buraya ulaşabilir. Orta otit burun yangısı, boğaz yangısı, sinüzit, anjin, bademcik gibi buran boğaz hastalıklarında ortaya çıktığı gibi kızamık, kızıl, zatürre, grip, çeşitli mikrop kökenli septisemi gibi genel enfeksiyon hallerinde de meydana gelebilir. Orta otitin ivegen şekli, meydana gelen sızıntılı sıvının özelliğine bağlı olarak, serumlu ya da irinli olmak üzere ikiye ayrılır. Bazen de kanamalı (şeker hastalığı, grip, iskorpit hastalığı) ya da nekrotik (kızıl, difteri) olabilir.
Serumlu ivegen orta kulak yangısı çok şiddetli ağrılar, kulakta uğultular, baş dönmeleri, hafif ateş yükselmesi ile ortaya çıkar. İrinli orta kulak yangısı, daha ağır bir gelişim izler, ağrı daha keskin ve şiddetli, ateş ise daha yüksektir. Bundan başka uykusuzluk ve irinli menenjite tam manası ile dönüşmediği hallerde beyin zarında etkilenme belirtileri görülür. Orta kulak yangısında sık sık görülen bir komplikasyon da mastoit sinüslerinin yangısıdır.
Hastalığın tedavisinde, kulak yoluna ve burun içine dezenfekte edici sıvılar damlatılır. Bunun yanı sıra ağız yolu ile antibiyotik ve başka ilaçlar verilir. İrinli orta kulak yangısında eğer irin dışarıya akmak için kulak zarını delerek kendi kendine yol açmakta gecikirse, cerrahi müdahaleyle kulak zan delinerek irinin dışarıya atılması sağlanır. Hasta iyileştikten sonra, özellikle alçak ses tonlarını işitmede bir azalma göze çarpar.
Süreğen irinli orta kulak yangısı, ivegen ya da iyi tedavi edilmemiş ya da yeteri kadar kurutulmamış (bu yüzden kulak davulu içindeki irinin bir kısmı kalır) yahut da örs, üzengi, çekiç kemiklerinde, ya da kulak davulundaki kemiksi çeperlerde görülen çürümeler ile ortaya çıkan bir orta kulak yangısından sonra görülür. İrinin kulak zarındaki delikten dışarıya akışı sürekli ve süreğen bir hal alır. Bu irin kısa bir zaman sonra pis kokulu olmaya başlar. Bunun yanı sıra baş ağrısı, baş dönmesi, kulak uğultuları ve bazen de ateş gibi genel belirtiler görülür.