osteomalazi - Hasta Sözlük
Osteomalazi kemiklerin sertlik ve dayanıklılıklarının kaybolmasıdır. Osteomalazinin nedenleri;
Kalsiyum ve fosforun yetesiz alınması
Normal alınan kalsiyum ve fosforun yetersiz emilimi
Normal alman ve emilen kalsiyum ve fosforan aşırı atılması şeklinde özetlenebilir.