osmanlı devleti - Hasta Sözlük
osmanlı hanedanı tarafından kurulan ve alt yüz yirmi üç yıl boyunca da aynı aile tarafından yönetilen türk devleti.
devlet özellikle avrupanın geride olduğu orta çağ yıllarında en parlak dönemini yaşamıştır.
Osman Gazi tarafından kurulmuştur. 13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş. Doğu Afrika'ya kadar topraklarını genişletebilmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimiz olarak bilinmektedir. 1683 yılı en fazla toprağa sahip olduğu yıl olarak bilinmektedir.