onikya ne demektir - Hasta Sözlük
Hastalık, ağır ilerleyen çift taraflı bir sağırlık ile ortaya çıkar. Hasta ilk zamanlarda sadece alçak ve ağır sesleri işitemez, fakat daha sonra yüksek ve keskin sesleri de işitmez olur. Bunun yanı sıra hastada baş dönmeleri görülür. Hasta oldukça rahatsız edici gürültüler duyar. Hastalığın en belirgin yönlerinden biri de Willis bozukluğu olayıdır. Yani hasta karşısındakinin sözlerini gürültülü patırtılı bir ortamda daha iyi duyar.
İşitme duygusunun tamamen ortadan kalkmasına yol açan otoskleroza karşı etkili tedavi usulleri bilinmemektedir. Ancak kalkan bezi ya da hipofiz ekstreleri. vitamin, iyot, fosfor, kalsiyum tedavileri uygulanabilir. Gürültülere karşı ise valeryen ve bromürler etkili olmaktadır.
Tırnak yatağının yangılanması sonucu, tırnağın düşmesi ya da yozlaşması. Tırnakta kan damarları bulunmadığı için, yangılanma tırnakta değil, tırnak yatağında olur. Genel olarak yangılanmaya yol açan bütün nedenler onikyaya da sebep olabilir.
Otosekleroz
İç kulağın kemiksi kapsülünün kemikleşmesi sonucu ortaya çıkan bir kulak hastalığı. Yüzde altmış oranında kalıtsal nitelik gösteren ve erkeklerden çok kadınlarda görülen otoseklerozun, iç salgıbezlerinde doğuştan kalma bir bozukluktan ileri geldiği sanılmaktadır Ancak bu bozukluğun hangi salgı bezlerinde meydana geldiği bilinmemektedir.
Kadında bu hastalık, cinsel hayatın iki uç döneminde, yani ergenlikte ve adetten kesilmede hızlanma ya da yavaşlama kazanır. Gebelik ve birbirini izleyen süt verme devrelerinde daha da kötüleşir; yumurtalıkların ameliyatla alınması halinde meydana gelen yapay adetten kesilme durumlarında da duraklama gösterir.