ölen kişinin karnına neden bıçak koyulur? - Hasta Sözlük
ölen kişinin karnına neden bıçak koyulur?

anadolu'da yaşatılan bir gelenek var. ölen birinin karnına bıçak koymak karnı şişmesin diye derler sorulduğunda.

i̇şin aslı ise şöyledir:

biliyorsunuz altaylar demir yatakları bakımından zengindir. eski türklerde demircilik bir ata mesleğidir. hatta juan juan i̇mparatoru'ndan kız isteyen bumin kağan

"siz ötüken dağları'nın demircileri değil misiniz?" diye aşağılanmıştır.

demirin kutsallığı bu yüzden hayatın her alanına yansımıştır.

ergenekon'dan çıkmak için demirden dağ eritirler.

ölülerin üzerine demir konması da eski şaman geleneğidir. ruhun ülgene sorunsuz geçmesi için demirin kötü ruhları kovması istenir.

osmanlı'da bile bu gelenek sürdürülmüş, mezarların göbek kısımlarına bıçak motifleri işlenmiştir.

çünkü ruhun göbekten çıktığına inanılır.

alıntıdır.