non-hodgkin lenfoma nedir - Hasta Sözlük
Lenfositleri oluşturan hematolojik kök hücrelerde oluşan mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Sonuçta mutasyona uğramış lenfositleranormal çoğalırlar, lenf bezleri ve vücudun diğer bölgelerinde tümör kitleleri oluştururlar.NHL genellikle lenf bezlerinde, dalakta, kemik iliğinde veya organlarda bulunan lenfatik dokuda gelişir. NHL patolojik inceleme sonucunda köken aldığı hücre, bu hücrenin olgunlaşma süreci ve yerleşim şekli dikkate alınarak alt gruplara ayrılır. Diffüz büyük B hücreli lenfoma, folikülerlenfoma, marginalzonelenfoma, Malt lenfoma, T hücreli lenfoma, lenfoblastiklenfoma gibi bir çok farklı lenfoma çeşidi tanımlanmıştır. Genel olarakNHL’lar saldırganlığı ve organlara verdiği hasar dikkate alınarak agresif lenfomalar ve indolentlenfomalar olmak üzere iki gruba ayrılır.Agresif (saldırgan) seyreden NHL tipleri tehlikelidir. Hızla lenf bezelerinde büyüme ve iç organlara yayılma eğilimi taşırlar. Hastalarda ateş, terleme ve kilo kaybı gibi semptomlar (B semptomları) sıklıkla bulunur. Agresif NHL’larda yoğun kemoterapiye rağmen tekrarlama olasılığı yüksektir. İndolent (iyi seyirli) formları ise sessiz ve durağan seyreder. Lenf bezeleri çok yavaş büyür, B semptomları yoktur, iç organlara ait belirti ve bulgular görülmez. İndoletNHL’lar sıklıkla tedavi gerektirmez, sık aralıklarla takip edilir.Lenfomalarda, günümüzde hedef tedaviler ile son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir.