niktüri nedir - Hasta Sözlük
İdrar torbası, boşalımına engel olan herhangi bir tıkanma sonucu, bütünüyle boşalmaz. Bu nedenle hasta sürekli işeme isteği duyar ve gece gündüz sık sık işer. İşeme, yangılanma nedeniyle ağrılı ya da sancılı oluyorsa, hasta yine gece gündüz ve sık sık işer. İdrar torbasının tam olarak boşalmaması sonucu oluşan niktüriyi diğer nedenlerle oluşan niktüriden ayıran özellik, işemenin sık fakat az miktarda olmasıdır.
Çocuklarda ilk önce reflekslerle meydana gelen işeme sonradan kontrol altına alınır. Çocuklardaki yapısal aksaklıklar ya da doğuştan bozukluklar, geceleyin işemelerine sebep olabilir. Ancak çocuk genellikle psikolojik nedenlerle altını ıslatır.
Geceleri sık işeme. İdrarın dışarı atılmasının günlük bir düzeni vardır; gündüz işenen idrar miktarı gece işenenden çok daha fazladır. Geceleri daha az işemeyi sağlayan bu düzen birçok nedenlerle bozulabilir; böbrek ve böbreküstü salgı bezlerinin yetersiz çalışması, ödeme yol açan tüm nedenler ve idrar torbasının çıkış yolunun yarı yarıya kapanmasına sebep olan bütün durumlar, niktüri ile sonuçlanır.
Süreğen böbrek yetersizliği olan hastalar belirli aralıklarla işediklerinden bu hastalarda günlük düzen bozulur ve niktüri meydana gelir. Henüz anlaşılmayan nedenlerle, böbreküstü salgıbezlerinin yetersiz çalışması da günlük düzenin bozulmasına sebep olur ve niktüriye yol açar
Kalp yetersizliği olan ya da kanlarında az miktarda protein bulunan hastaların bacaklarında ödem meydana gelir. Ödemli hastaların bacaklarındaki damarlarda kan basıncı gündüzleri ayakta durdukları süre içinde, yükselir. Kandaki serum sıvısı, damarlardan çıkıp, hücreler arasındaki küçük boşluklara dolar. Damarlardaki hücrelerarası boşluklarda serum sıvısı artışı hücrelerarası ödeme ve bacakların olağanüstü şişmesine yol açar. Bu hastalar gecelen yattıkları zaman, bacak damarlarında basınç düşer ve dokulara yayılmış olan serum sıvısı tekrar damarlara çekilir. Damarlarda sıvının artması sonucu, böbrekler daha çok plazma süzerler. Böylece daha çok idrar meydana gelir ve bu niktüriye yol açar.