nevrom ne demektir - Hasta Sözlük
Üçüncü tür olan paragangliyoma çok az rastlanan bir urdur. Fazla gelişmemiştir. Parasempatik sinir sisteminde ya da böbrek üstü salgıbezlerinin medullasında oluşur. Uru meydana getiren hücreler adrenalin salgılarlar. Paragangliyoma bazen tehlikeli de olabilir, hızla gelişir. Ameliyatla alındıktan sonra tekrar oluşabilir.
Dördüncü tür olan nörospongiyoma merkezsel sinir sisteminde görülen bir urdur, özellikle çocukların beyinciklerinde görülür. Yumuşak bir kütleden oluşmuştur. Hızla gelişir. Beyinde metastazlar oluşturabilir. Röntgen ve radyum tedavisi her zaman olumlu sonuç vermez. Son tür olan nöroblastoma çocuklarda görülen tehlikeli bir urdur. Sempatik sinir sisteminin gangliyonlarında, böbreküstü salgıbezlerinin medulla bölümünde oluşur.
Merkezsel ya da çevresel sinir sistemindeki herhangi bir ura verilen ad. Nevromu, sinir dokusu uru olmakla birlikte sinir hücrelerinin anormal çoğalması ile oluşan gliyom ile karıştırmamak gerekir. Nevromların beş türü vardır.
İlk tür olan lifsi nevrom çevresel bir sinirde meydana gelir. Oldukça az rastlanan bir ur dur. Yalancı nevromla karıştırmamak gerekir; yalancı nevrom, gerçekte bir çeşit fibromadır.
İkinci tür, gangliyon nevromüdur. Bu türe gençlerde rastlanır. Sempatik sinir sisteminin uzantılarında ya da böbrek üstü salgıbezlerinin medulasında oluşur; fazla büyük olmayan, yuvarlak, yumuşak grimsi bir yapıdadır. Yoğun sinir liflerinden, sinir hücrelerinden meydana gelmiştir. Gangliyon nevromunun ameliyatla alındıktan sonra da tekrarlayan kötü bir türü de vardır.