nevralji nedir - Hasta Sözlük
NEVRALJİ NEDİR?

Nevralji terimi, sinirlere ilişkin “nöro” ve ağrıya duyarlılık anlamına gelen “algesia” kelimelerinin bir kombinasyonunu ifade eder. Nevralji bu nedenle bir veya daha fazla sinirde hissedilen ağrıyı tanımlar.

Normalde ağrı, ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla tetiklenir, ancak nevralji durumunda, bu reseptörlerin uyarılması olmadan ağrı oluşur ve bunun yerine sinirlerin yapısında veya fonksiyonunda anormal bir değişiklik meydana gelir.

Çoğu durumda, ağrının nedeni bilinmemektedir. Yaşlı insanlar daha hassastır, ancak herhangi bir yaştaki insanlar da etkilenebilir.