nevralji ne demektir - Hasta Sözlük
Nevralji çok sayıda siniri etkileyebilir. Bu açıdan çeşitli nevralji türleri vardır. Örneğin yüzde meydana gelen ve prosopalji adını alan beşinci kafa siniri (tregeminus) nevraljisi; bacaklarda görülen ve siyatik adını alan kalça siniri nevraljisi; kollarda görülen ve brakialji adını alan kol siniri nevraljisi; göğüste görülen kaburga içi sinirleri nevraljisi başlıca türlerdir. En çok bilinen ve en önemli nevralji türleri beşinci kafa siniri nevraljisi ve kalça siniri nevraljisidir.
YÜZ NEVRALJİSİ
Beşinci kafa siniri yüzün duyarlılığını arttırır. Bu sinirin etkilenmesi bütün yüzde nevralji meydana getirir. Eğer sinirin her üç kolu da etkilenmişse ağrı yüzün iki yansında, eğer kollardan yalnız biri ya da ikisi etkilenmişse ağrı yüzün bir yanında ortaya çıkar; en üstte kalan birinci kolun etkilenmesi halinde göz nevraljisi ortaya çıkar.
Göz nevraljisi göz bölgesini etkiler. İkinci kolun etkilenmesi halinde, alt göz yuvan nevraljisi meydana gelir. Bu nevraljide ağrının dış merkezi elmacık kemiğindedir. Bu ağrı üst damaktaki dişleri de etkisi altına alır. Nihayet üçüncü yani alt kolun etkilenmesi alt çene kemiğinin, alt çene dişlerinin, dilin, alt dudağın, çenenin yüzün alt kısmının ve kulağın nevraljisine yol açar.
Sinir ağrısı. Sinirde hiç bir anatomik bozukluk olmadan ağrı başgösterir. Sebebi bilinmeyen nevraljiye temel ya da birincil nevralji, sebebi bilinen nevraljiye ise sentomatik ya da ikincil nevralji adı verilir.
Sentomatik nevralji hastalık yapıcı bölgesel ya da genel etkenlerden ileri gelebilir. Hastalık yapıcı bölgesel etkenler, donma, üşütme gibi ısısal kökenli ya da sıkışma, ezilme, bir sinirin dış bir darbe, yabancı bir cisim tarafın dan irkitilmesi, ur, anevrizma, kırık kemiğin yer değiştiren parçaları, çok fazla sıkıştırılmış, ya da kötü yerleştirilmiş alçı aracı gibi mekanik kökenli olurlar.
Hastalık yapıcı genel etkenler ise hastalık kökenli (frengi, malarya, grip, tifo, paratifo); dış toksik kökenli (alkol, tütün, arsenik, kurşun, civa zehirlenmeleri); iç toksik kökenli (damla, şeker hastalıkları sonucu yozlaşan metabolizmanın patolojik ürünlerinden doğan zehirlenmeler); romatizma kökenli olabilirler. Zayıflık, nevrastani, isteri ise nevraljinin meydana gelmesini elverişli kılan sebepler arasındadır.
Nevralji ağrısı aniden, çok şiddetli ve çoğu kez dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ve yine birdenbire kaybolan nöbetler şeklinde ortaya çıkar. Hareket, yorgunluk, bölgesel basınç, hatta sadece bir öksürük, bir hıçkırık ya da bir esneyiş bile ağrıyı başlatır ya da arttırır. İki nöbet arasında hasta kendini iyi hisseder.
Nevraljinin çok zor olan tedavisi için çeşitli yollara başvurulur. Bunların başlıcaları fizik tedavisi (sıcaklık uygulamaları, röntgen ya da morötesi ışınlarla ışınım, ısı tedavi, galvonoterapi, ses ötesi tedavisi); ilaç tedavisi (ağrı dindirici iğneler, B1 vitamini, arı ve yılan zehirleri, kan çekici maddeler ve bölgesel olarak uygulanan ağrı giderici pomatlar); cerrahi işlemler (ağrı yapan sinirin kesilmesi, bir kısmının alınması, sinirin omurgadaki arka köklerinin kesilmesi) dir.
Eğer nevraljiyi meydana getiren sebep saptanmışsa bunun giderilmesine çalışılır Örneğin frengi kökenli nevraljide frengiye karşı uygulanan tedavi, damla, şeker gibi hastalıklardan ileri gelen nevraljide ise bu hastalıklara karşı tedavi uygulanır. . Alkol ve tütün kökenli nevraljilerde alkol ve sigara bırakılır. Toksik kurşun kökenli nevraljide süreğen kurşun zehirlenmesine uygulanan tedavi uygulanır.