nefes darligi dispne nedir - Hasta Sözlük
5-plevra hastaliklarinda dispne
pnömotoraks
plevra boşluğunda sıvı
6-kardiak dispne
efor dispnesl
kardiak astma
akut akciğer ödemi
periyodik solunum
7-non-kardiyojenik akciğer ödemi
8-psikojenik dispne
nefes darlığı, hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. nefes darlığı, sübjektif olarak duyulan rahatsız edici bir duyudur. hasta soluma eforunun arttığını duyar. nefes darlığına "zorlu solunum" demek de mümkündür. normal bir insanın alışkın olduğundan fazla bir iş yaparken fazla solunum gereksinmesi (hiperpe) bir nefes darlığı değildir. her kişinin bir iş kapasitesi vardır. bunu aşınca normalden daha derin ve daha hızlı solumaya başlar. özellikle hareketsiz bir hayat yaşayanlar, yaşlılar, şişmanlar ve kadınlar küçük bir eforla daha fazla solunum gereksinmesi ile karşılaşırlar. bunları nefes darlıkları arasına katmamak gerekir. kısacası dispne bir hastalık halidir. istirahat halinde bir şahsın bir dakikada soluduğu hava (dakika solunum hacmi), zorlu şekilde bir dakikada soluduğu havanın (maksimum solunum kapasitesi) 1/3 ünden azdır. bu oranın büyümesi, yani solunum yedeğinin azalması, dispneye neden olur.
dispneye neden olan başlıca hastalıklar ve nedenler şunlardır:
1-hipervantilasyona (solunum artişi) yol açan nedenlerle dispne
anemi
karbonmonoksid zehirlenmesi
methemoglobinemi
sulfhemoglobinemi
oksijen basıncının düşmesi

ateşli hastalıklar
hipertiroidi
asidoz
2-hipovantilasyona (solunum azalmasi) yol açan nedenlerle dispne
aşırı şişmanlık
diyafragma inişinin engellenmesi
diyafragma hernileri
solunum kasları yetersizliği
solunum merkezi baskılanması
göğüs deformitelerl
ankllozan spondilit
3-hava yollarinda tikanmaya bağli dispneler
farinks ve larinks hastalıkları
retrofarenjeal abse
farinks tümörü
yabancı cisim, yapışkan balgam
akut larenjit, difteri
kronik larenjit
larlnks spazmı, allerjik ödem
larinks tümörü
travma
ses telleri felci
larinks, trekea ve bronşların sıkıştırılması
guatr
aorta anevrizması, vasküler halka
mediasten tümörleri, adenomegalilerl
özofagus kanseri
bronş kanseri
bronş stenozu
4-akciğer hastaliklarina bağli dispneler
akut bronşit
bronkopnömoni
kronik bronşlt
aınfizem
bronşial astma
bronşektazl
atelektazi
absorpsiyon atelektazisi
dıştan baskı ile atelektazi
bronş kanseri
bronşioler kanser

pnömoniler
pnömokok pnömonisi
stafiokok pnömonisi
streptokok pnömonisi
friedlaender pnömorıisi
pseudomonas pnömonisi
influenza pnömorıisi
diğer virus pnömonileıi
mikoplasma pnömonisi
psittacosis pnömoms:
q ateşi pnömorüsi
tüberküloz prı~monisi
mikotik pnömoniler
allerjik alveolit
aspirasyon pnömonisi (mendelshon sendromu)
löffler sendromu
akciğer emboli ve infarktüsü
multiple akciğer embolisi
interstisyel akciğer hastalıkalrı ve yaygın fibroz
pnömokonvozlar
antrakoz
silikoz
berilloz
akciğer sarkoidozu
lymphangitis cartinomatosa ve alveoler karsinoma
milyer tüberküloz
akciğerlerin mantar infeksiyonları
histoplasmosis
coccidioidomycosis
blastomycosis
nocardlosis
cryptococcosis
torulosis
actinomycosis
aspergillosis
moniliasis
kollajen hastalıklar
polyarteritis nodosa
romatoid artrit
sistemik eritemli lupus
skleroderma
diğer akciğer fibrozları
radiasyon fibrozu
idiopatik pulmoner fibroz
pülmoner alveoler proteinoz
pülmoner alveoler mikrolitiaz