myelomda evreler ve tedavi - Hasta Sözlük
Hastalık bazen sadece kanda zararsız paraprotein birikimi ile birliktedir. Kemikte veya böbrekte hastalık bulgusu yoktur, ilikte plazma hücreleri az sayıdadır. Bu evre ‘MGUS’ (önemi bilinmeyen monoklonalgamopati) olarak ifade edilir. MGUS evresinde tedaviye gerek yoktur. Hastalar periyodik olarak kan ve plazma proteinleri açısından takip edilirler. Zamanla M bandı artar, kemik iliğinde plazma hücre miktarı artar. ‘SmolderingMiyelom’ denen bu evrede henüz diğer sistemler etkilenmemiştir. Bu evrede de tedaviye gerek yoktur, ancak hastalar sık aralıklarla takip edilirler. Multiplmiyelom’da kemik iliğinde plazma hücre sayısı artmıştır, kanda paraparotein yükselmiştir, kreatinin ve kalsiyum yüksek olabilir, kemiklerde zımba ile delinmiş gibi emik lezyonları başlamıştır. Bu evrede hastaya kemoterapi ve gerekirse radyoterapi yapılır. Uygun hastalarda mutlaka kemik iliği nakli için hazırlık yapılmalıdır.Seyrek olarak hastalık, plazma hücre tümörüyle başlar: Soliterplazmositom denen bu kitleler cerrahi olarak çıkarılır, radyoterapi ile tedavi edilebilirler. Eğer kemik iliğinde tutulum gösterilmezse kemoterapi gerekmez.Multiplmiyelomda kemik güçlendirici tedaviler ile kemikler tekrar kalsiyumla doldurulmaya çalışılır.