myastenia gravis hastalığı hakkında - Hasta Sözlük
Myastenia gravis, kaslar ve sinirler arasındaki iletişimi bozan bir otoimmün nöromüsküler bozukluğu tanımlar. Hastalığın görüldüğü kişiler, istemli kaslarında ilerleyen güç kaybından muzdariptirler.