multiple skleroz ms - Hasta Sözlük
tanı
doktorunuz ms tanısını muayene sonucunda koyar.
manyetik rezonans, beyin omurilik sıvısı analizi gibi laboratuvar yöntemleri muayene bulgularını destekleyen yöntemlerdir.
tedavi
1. atak tedavisi: ilk beş yıl ataklar kendiliğinden düzelebilr. ancak 5 yıldan sonra her atak bir sekel bırakarak hastalık ilerler. ataklar sırasında 5-7 gün süreyle damardan (infüzyon şeklinde) metilprednizolon verilir. sık atak geçirenlede bu tedavi ayda 1 gram olacak şekilde tekrarlanır.
2. şikayetlerin tedavisi: hastadaki kas sertliği hareket zorluğunun temel nedenidir. bunu gidermek için, baclofen ve tizanidin gibi ilaçlar kontrollü olarak kullanılabilir. hasta ayrıca fizik tedavi ve egzersiz programına alınmalıdır.
mesane kontrolünü sağlamak için; idrar tutamama gibi durumlarda oxybutinin, yapamama durumunda ise aralıklı mesae sondası uygulaması kullanılır.
erkeklerdeki iktidarsızlık sorunu şeker hastalarındaki gibi penise papaverin uygulanması ile geçici olarak çözülebilir.
aralıklı olarak görülen yanma, batma, uyuşukluk ve ağrı gibi şikayetlerde amitriptilin, karbamazepin ve sodyum valproat gibi ilaçlar kullanılabilir.
3. bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar kullanılabilir: yaygın kullanım kazanmamıştır.
ms merkezi sinir sisteminde iltihabi değişikliklere neden olabilen bir hastalıktır. hastalık çoğunlukla ataklarla ve düzelmelerle seyreder, bazılarında ise sürekli ilerleyen (yavaş veya hızlı) bir durum gösterir.
hastalık beynin beyaz cevherinde ve merkezi sinir sisteminde hızlı iletimi sağlayan sinirsel yapıları kaplayan kılıflarda (myelin) hasar meydana getirir. hastalığın gelişiminde bağışıklık sisteminin myelin kılıfını yanlışlıkla yabancı gibi tanıyarak savunma mekanizmasını çalıştırmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. bununla birlikte genetik olarak hastalığa yatkın kişilerde virüslerle bu hastalığın meydana gelebileceği üzerinde de durulmaktadır.
farklı zamanlarda ortaya çıkabilen bu iltihabi durum ve kılıf hasarı, beyin ve omuriliğin herhangi bir seviyesinde gelişebileceğinden, hastada ortaya çıkan belirtiler son derece değişken ve çeşitlidir.
ms bulaşıcı veya kalıtsal (anne-babadan geçen) bir hastalık değildir.
belirtiler
ms sıklıkla 20-40 yaşları arasında, genellikle duyu kaybı, görme bozuklukları, kuvvet ve denge kayıpları, idrar tutma bozukluklarından bir veya birkaçı ile birlikte başlar. başlangıçta belirtiler çok hafif olabileceği gibi çok şiddetli bir şekilde de başlayabilir.
beyindeki ventriküller civarında yerleşen ms plakları sık olmakla birlikte genelde belirtilere neden olmazlar.
beyin sapı ve beyincikte yerleşim durumunda; çift görme, gözlede kayma (nistagmus), konuşma ve yutma bozukluğu, denge bozukluğu, yürüme zorluğu, kol ve bacak hareketlerinde zorlanma gibi belirtiler meydana gelir.
göz sinirlerinin tutulması ms de en sık rastlanılan başlangıç bulgularındandır. görme keskinliğinde azalma meydana gelir.
omuriliğin boyun bölgesinde meydana gelen tutulum mevcutsa; kol ve bacaklarda kuvvet kaybı ve hareket bozukluğu, duyu kaybı, idrar tutma bozukluğu, cinsel fonksiyon bozukluğu meydana gelir.
ilk 5 yıl; hastaların inde düzelme ve ataklarla seyreden bir durum vardır. -20 hastada hem ataklar hem de ilerleme devam eder. ilk 5 yılın sonunda ise hastaların -20 si normal hayatlarına devam ederken, -25 i yardımcı yürüme cihazlarına gereksinim duyarlar.