muhafazakarlık - Hasta Sözlük
Muhafazakarlık Avrupa'da Fransız İhtilaline tepkiden doğmuştur. Türkiye'de muhafazakarlık ise kilisenin çöküşüne, ara kurumların yıkılmasına, otoritenin sorgulanışına veya Jakobenizme ya da radikalizme değil patolojik bir olguya tepkiden, imparatorluğun çöküşüne, panislamizme tepkiden doğmuştur.