morluk - Hasta Sözlük
hasar alınan bölgede damarlardan sızan kanın oluşturduğu morluk ya da çürükte denir daha çok hassas bir deriye sahip insanlar da görülür. görüntü olarak rahatsız edici görünüyor olabilse de sağlık açısından çok önemli olmayan kendi kendine belirli bir süre içerisinde geçebilen yaralanmalardır denebilir.