mol gebelik üzüm gebeliği)ve gestasyonel rahatsızlığı hakkında bilgi - Hasta Sözlük
Komplet (Tam) Mol: En sık gözlenen formdur. Erken gebelikte belirti verir. Gebelik sadece plasenta dokularından oluşmuştur. Gebelik tabir edilen yapının içinde bebeğe ait hiçbir doku yoktur. Bu durum, çekirdeksiz yumurtanın spermle döllenmesi sonucu oluşur. Yumurtanın çekirdeksiz olması nedeniyle bebek gelişimi olmaz ancak plasenta gelişmeye devam eder. Plasental yapılardan salgılanan beta HCG hormonu nedeniyle hastada gebelik belirtileri bulunur.
Parsiyel (kısmi) Mol: Anormal plasental gelişiminin yanı sıra gebelik ürününde bebeğe ait yapılar da mevcuttur. Burada normal yumurta hücresinin iki spermle döllenmesi söz konusudur. Her ne kadar bebek oluşmuş ise de genetik olarak fazla kromozomu vardır (69 kromozom) ve bu anlamda yaşama şansı yoktur. Normal insan kromozom sayısı 46’dır.
Mol gebelik risk faktörleri nedir?
İleri anne yaşında görülme sıklığı artar.
Sosyoekonomik seviyesi düşük ve kötü beslenen kadınlarda sık görülür.
Görülme oranı 1000 gebelikte 1’dir. Daha önceden mol gebelik hikayesi olan kadınlarda tekrar mol gebelik geçirme riski 10 kat artar ve %1' e yükselir. İki kez mol gebelik geçirmiş olanlarda risk ' a yükselir.