mide kanseri nedir? mide kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri - Hasta Sözlük
mide kanseri nedir? mide kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri

mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. özellikle daha önce mide ağrısı, kanlı dışkılama, iştahsızlık ve beklenmedik kilo kaybı şikayetleri olmayan 40 yaş üstü kişilerin böyle şikayetleri ortaya çıktığında bu semptomları önemsemeleri gerekir. mide kanseri dünyada en sık görülen 4. kanser türü olup, biliinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra, sigara ve alkol tüketimi de mide kanserini tetiklemektedir.

mi̇de kanseri̇ nedi̇r?

mide kanseri, çoğu midenin iç yüzeyindeki glandüler dokuda başlayan, midenin herhangi bir yerindeki sağlıklı hücrelerin büyüyerek bölündüğü ölümcül bir kanser türüdür. mide kanseri, yutma güçlüğü, yemekten sonra şişkinlik ve tokluk hissi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve istemsiz kilo kaybı gibi birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. mide kanseri sigara kullanımı, yaş, bakteriyel enfeksiyonlar, alkol ve fazla kilo gibi nedenlerle mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi ile ortaya çıkar.

ülkemizde en çok rastlanan kanserler arasında yer alan mide kanseri her yıl dünyada 800 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. uzman kontrolü ve doğru beslenme ile mide kanserinden korunmak ve kurtulmak mümkün hale gelmektedir.

mi̇de kanseri̇ neden olur?

mide kanserinin en yaygın nedenleri sigara gibi tütün ürünleri kullanımı, gastrit, alkol, helikobakter pilori bakterisi, tuzlu gıda tüketimi, obezite, beslenme alışkanlıkları ve enfeksiyonlardır.

beslenme alışkanlıkları

mide kanseri nedenlerinin en önemli nedenlerinden biri yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur.

enfeksiyonlar

mide kanserine neden olan önemli bir faktör de h.plori enfeksiyonudur. mide kanseri vakalarının -85’inde h.plori enfeksiyonu görülmüştür. h.plori enfeksiyonlu olguların %2’sinde de mide kanserine rastlanmaktadır.

sigara ve alkol

önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır. özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir.

genetik

mide kanserinde de diğer tüm kanserlerde de olduğu gibi genetik faktörler önemlidir. mide kanseri vakalarının ’unda genetik faktörler öne çıkar.

mi̇de kanseri̇ beli̇rti̇leri̇ nelerdi̇r?

i̇lerleyen evrelerde çok yorgun hissetme, kilo verme ve siyah dışkılama ile kendini gösteren mide kanseri belirtileri şunlardır

tekrarlayan mide ağrıları
yemek yerken çok çabuk doyma hissi
yutma güçlüğü
mide ekşimesi veya hazımsızlık
mide bulantısı
i̇stemsiz kilo kaybı
çok yorgun hissetme
siyah dışkılama ya da dışkıda kan
kusmukta kan
göz akı ve ciltte sararma
sık sık geğirme
mide ağrısı

kanser, mide girişini veya ince bağırsak girişini tıkadığında yiyecekler geçemez, bu da ağrıya ve kendinizi çok kötü hissetmenize neden olur.

çok az yemeye rağmen tok hissetme

mide kanserinin belirtilerinden biri de vücudun en son yediği yemeği hala sindirememiş olmasından ya da büyüyen hücreler nedeni ile mide dolu hissettiğinden kişiler kendini tok hisseder.

yutma güçlüğü

mide kanseri olan kişilerin yarısından fazlasında görülen en belirgin belirtilerden biridir. bu semptomlara mide ya da göğüs kemiğinin altındaki ağrı da eşlik eder.

mide ekşimesi ve hazımsızlık

tümör mide de büyüyüp, çoğaldığında gıdaların mideden geçmesi zorlaşır. bu durum hem hazımsızlığa hem de tüketilen gıda veya içeceklerin yemek borusuna geri dönmesine neden olur.

mide bulantısı ve kusma

midede büyüyen kanser tıkanmaya neden olur. bu da özellikle yemekten hemen sonra katı yiyecekler yendiğinde kusmaya neden olabilir.

i̇stemsiz kilo kaybı

mide içerisinde büyüyen hücrenin midede yarattığı baskı iştah kaybına neden olur. mide kanserinde enerji daha hızlı yakılır. vücut daha fazla enerji kullanır fakat mide kanseri semptomlarından olan iştah kaybı olur ve yemek yememe isteği birleştiğinde, aşırı kilo kaybıyla sonuçlanır.

devamlı yorgun ve halsiz hissetme

mide kanseri, kanama semptomu nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin azalmasına ve anemiye neden olabilir. bu da organlara giden oksijen miktarını azaltacağı için yorgun ve halsiz hissetmeye sebep olur.

dışkıda kan veya siyah dışkılama

erken veya ileri evre kanserde midede kanama olabilir. mide de kanama söz konusuysa bu kan dışkı rengini siyaha döndürebilir ya da dışkıda gözle görülebilen kana neden olabilir.

göz akı ve ciltte sararma

mide kanseri ilerleyip, karaciğere yayıldıysa lenfadenopati nedeniyle safrada yaşanan tıkanma sarılığa neden olabilmektedir.

sık sık geğirme

mide asidinin yükselmesi ve geğirme sorunu mide kanseri vakalarında çok sık karşılaşılan belirtilendir.

özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir. mide kanseri hastalığını erken evrede yakalamak adına bu belirtileri takip etmek çok önemlidir. çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikayetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurulmalıdır.

mi̇de kanseri̇ nasil teşhi̇s edi̇li̇r?

mide kanseri teşhisinde, endoskopi uygulaması ile doktorunuz ışıklı bir kamerası bulunan uzun bir tüp ile yemek borunuzu, midenizi ve ince bağırsağın ilk kısımlarını gözlemleyebilir. anormal görünen kısımlar var ise kesin bir tanı için biyopsi alınır. endoskopinin uygun kullanımı ile hastalığı erken evrede yakalamak mümkündür. endoskopi dışında kontrastlı grafiler ve bilgisayarlı tomografi mide kanseri tanısını sağlayan diğer önemli tanı yöntemleridir.

mide kanserinin evresini belirlemek ve diğer organlara yayılıp yayılmadığı görmek için iler testilere ihtiyaç duyulur. bu testler aynı zamanda hasta için en uygun tedaviyi belirlemek için de gereklidir. mide kanserinin büyüklüğünü ve yerini saptayan bilgisayarlı tomografi (bt), kanserin yayılıp yayılmadığını kontrol eden laparoskopi ve mr, pet-bt, böbrek ultrason çekimi, göğüs röntgeni gibi testler uygulanabilir.

mi̇de kanseri̇ türleri̇

mide kanseri tanısı ile kanserin tipi belirlendikten sonra uygulanacak tedaviye karar verilir. en sık görülen mide kanseri türü ise adenokarsinomdur. mide kanseri çeşitlerini ise aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz;

adenokarsinom: her 100 mide kanserinden 95’i adenokarsinomdur. mide kanserinin esık görülen tipi olan adenokarsinom mide astar bezi hücrelerinde başlar.
skuamöz hücre kanseri: adenokarsinoma ile aynı şekilde tedavi edilen skuamöz hücre kanseri mide astarını oluşturan bez hücreler arasındaki cilt hücresi benzeri hücrelerdir.
mide lenfoması: mide lenfoması çok nadir görülmekle birlikte mide diğer mide kanserlerinden farklıdır.
gastrointestinal stromal tümörler (gist):nadir görülen gastrointestinal stromal tümörler (gist) iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler. bu kanser türü sindirim (gastrointestinal) sistem organlarını destekleyen bağ dokusu hücrelerinde ve çoğunlukla da midede görülür.
nöroendokrin tümörler (nets):nöroendokrin tümörler (nets) iyi huylu ya da kötü huylu (kanser) olabilir. nadir olarak görülen bu kanser tipi genellikle sindirim sisteminde hormon üreten dokularda büyürler.
mi̇de kanseri̇ tedavi̇si̇

mide kanseri tanısı ile kanserin tipi belirlendikten sonra uygulanacak tedaviye karar verilir. mide kanseri tedavisi multi disipliner yaklaşımı gerektirmektedir. uzman ekip çalışması ve dam donanımlı bir hastane ile başarı sağlanabilmektedir. mide kanseri tedavisinde kansere neden olan tümörün uygun şekilde çıkarılması tedavinin en önemli kısmını oluşturur. erken evrede yapılan başarılı cerrahi operasyonlar hastanın yaşam süresi açısından çok önemlidir.

ameliyatla hastanın midesinin bir bölümü ya da tümü alınabilir. midesinin tümü alınan hastalarda, bağırsaktan yeni mide yapılır ve hasta bundan sonraki yaşamını normal bir şekilde devam ettirebilir. bu şekilde yaşayan hastalara az ve sık yemeyi gerektiren diyet önerileri sunulur. bazı hastalarda mide alındıktan sonra kanserin şekline göre doktorun belirlediği şekilde ışın ya da ilaç tedavisi uygulanabilir.

mide kanserinde hipertermi tedavisi

mide kanserinin evresine göre değişiklik gösteren tedaviler sırasında eğer tümör lenf bezlerine sıçramış ise mutlaka kemoterapi uygulanır. özellikle ikinci evreden başlayan mide kanserinde operasyon öncesi verilen kemoterapi tedavisi, operasyon sonrasındaki etkinliği arttırmak için çok önemlidir. ayrıca mide kanseri tedavisinde “hipertermi” adı verilen sıcak kemoterapi uygun hastalarda başarılı sonuçlar alınmasını da sağlıyor. hipertermi denilen sıcak kemoterapi aslında son 20- 30 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi. i̇lk kez kadın kanserleri üzerinde uygulanan yöntem son dönemlerde kalın bağırsak ve mide kanserlerinde de sık sık uygulanıyor.

mide kanseri ameliyatı

yaklaşık 2-5 saat süren mide ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. mide ameliyatı sonrası hastanın sık aralıklarla, küçük porsiyonlarla beslenmesi ve besinleri çok iyi çiğneyerek yutması önerilir. mide kanseri ameliyatı ve tedavisi sonrası, düzenli kontrollere devam edilmelidir.

mide kanseri tedavisi

mi̇de kanseri̇ i̇le i̇lgi̇li̇ sik sorulan sorular

mide kanserinde hangi belirtiler görülür?

siyah dışkılama, kusmuk ve dışkıda kan, az yenmesine rağmen tokluk hissi, yutma güçlüğü, geğirme isteği yanı sıra hazımsızlık, şişkinlik, mide de ağrı, bulantı ve fazla kilo kaybı mide kanserinde görülen belirtilerdendir.

mangalda et ve tütsülenmiş yiyecekler mide kanserine neden olur mu?

mangalda et çok sevilse de etin yanacak derecede pişmesi ve marine ederken fazla tuz kullanılması etin kanserojen bir gıdaya dönüşmesine neden olur. özellikle doğu bölgelerinde tütsülenmiş yiyeceklere daha sık rasatlarız. tütsülenmiş et, balık, peynir, salamura besinler, çiğ tüketilen et, nitrat tuzları içeren yiyecekler, konserve ve hazır gıdalar sizi mide kanserine doğru sürükleyebilir.

sıcak çay mideyi nasıl etkiler?

çay genellikle sıcak olarak tüketilse de çok sıcak içilmesi durumunda yemek borusu ve mide mukozasının üzerinde tahrişe neden olur. bu tahriş de kansere zemin hazırlar. sıcak çay, karadeniz ve doğu karadeniz bölgesindeki mide kanserlerinde sıklıkla karşılaşılan nedenlerden biri.

sigara ve mide kanseri arasındaki ilişki nedir?

mide kanseri sigara kullananlarda daha çok görülür. bununla birlikte mide kanseri; midesinde polip bulunanlarda, helikobakter pilori enfeksiyonu olan veya tütsülenmiş gıda ve turşu gibi yiyecekleri çok fazla tüketen özellikle asya toplumlarında daha sık görülen bir kanser türüdür. ama insanların taze sebze meyveye ulaşımının fazla olduğu yerlerde mide kanserinin sıklığı düşmektedir.

gastrit ve ülser kansere dönüşür mü?

helicobacter pylori enfeksiyonu gastrit ve ülsere neden olduğu gibi mide kanseri nedenlerinden biridir. gastrıt ve ülser durumlarında mutlaka bu bakterinin ortadan kaldırılması gerekir. ayrıca sigara ve alkol kullanımından da mide kanserinden korunmak adına uzak durulmalıdır. i̇çtiğiniz sudaki çinko ve kurşun oranı mide kanserine neden olan önemli bir etkendir. ayrıca soluduğunuz havadaki talk ve asbestoz gibi çevresel faktörler de risk faktörleri

mide kanseri hastalarında ağız kokusu olur mu?

mide kanseri olan kişilerin mide çıkışlarında ölü bir doku ortaya çıkmaktadır. bu ölü dokunun olduğu yerde ise, buradan beslenmeye başlayan bakteriler türemektedir. bu durum aşırı derecede kötü bir kokuya neden olmaktadır. ancak, mide kanseri ağız kokusu yapacak kadar ilerlemişse, mutlaka öncesinde başka bulgular da vermiş demektir. bu nedenle, ağzı kokan kişi, bu kokunun sebebinin mide kanseri olduğunu düşünüp, endişe etmemelidir.

mide kanseri için kemoterapiye nasıl hazırlanılır?

tedavi sürecinde bir destekçinin olması önemlidir. özellikle kemoterapi günlerinde bir destekçinin bulunması hijyene dikkat edinilmesi, saçların döküleceğinden dolayı kısa keserek kemoterapi sürecine hazırlanılmalıdır.

mide kanseri ameliyatından sonra iyileşme süreci ne kadar sürer?

mide ameliyatları sonrası yeni bir beslenme şekline uyum sağlamak zaman alabilir. bu süre zarfında karın krampları rahatsız edici bir boyutta yaşanabilir. genellikle mide kanseri ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde 1 aylık bir zaman dilimi sonrasında onkolojik tedaviler alınabilecek duruma gelinmektedir.

memorrıal tıbbı yayın kurulu tarafından alıntıdır.