mide kanaması nedir - Hasta Sözlük
Sadece kadınlarda ve pek az görülen bir mide kanaması daha vardır; ancak bu kanamaya mide kanaması değil de, başka bir kanamanın yerini tutacak kanama demek daha doğru olur. Adet kanaması, gebelik vb. nedenlerle durmuş bir kadında kan mideden gelebilir. Bir hastalık sayılamayacak bu duruma pek az rastlanır. Mide kanaması ağızdan kan gelmesiyle ve büyük aptesin kanlı olmasıyla ortaya çıkar.
Mide çeperindeki kan damarlarının berelenmesi sonucu mide içinde meydana gelen kanama. Çoğunlukla mide ülserinde görülürse de, başka nedenlerle ortaya çıktığı da olur. Örneğin mide mukozası, verem, frengi vb. gibi hastalıklarda hırpalanabilir ve bu durum kanamaya yol açabilir. Süreğen ve ülserli (yaralı) mide yangısı; mide kanseri; yakıcı maddelerle (yoğun alkaliler, soda, potas, yoğun asitler, sülfürik asit, nitrik asit, kloridrik asit vb.) zehirlenme; iğne, çivi gibi maddeler yutma; kaburgaların alt kesimi üzerinde büyük bir vuruşla karşılaşma mide kanamasına yol açabilir.