mide genişlemesi (gastrektazi) - Hasta Sözlük
Midede yanma, ağrı duyulur. Kusma da görülür. Kuşku maddesi bol miktarda sıvıdan meydana gelmiştir. Süreğen mide genişlemesinin tedavisi iki ilkeye göre yapılır. Bunlardan ilki mideyi normal yerinde tutmak ve aşağıya inmesini önlemektir. Hasta karnında devamlı olarak karın ölçülerine uygun esnek bir kuşak taşımalıdır. Bu kuşak karın çeperi üzerine aşağıdan yukarıya doğru bir basınç yaparak mideyi normal yerinde tutar. Bundan başka hasta yemeklerden sonra birkaç saat yatakta sırt üstü yatmalı, göğsü ve karnı kalçalarına göre daha aşağıda olmalıdır.
İkinci ilke, mide çeperi kaslarının sığamsal hareket etkinliğini ve gerginliğini güçlendirmektir. Bu da hastaya perhiz yaptırarak sağlanır; az yemek yemesi ve su içmesi sağlanır. Bunun yanı sıra hastaya yağlandırıcı ve gerginleştirici ilaçlar (striknin, arsenik, fosfor, B vitamini, böbreküstü hormonları) verilir. Fizik tedavisinden de yararlanılarak karın üzerine masaj, elektrik tedavisi ve su tedavisi uygulanır. Hastanın açık havada yaşaması, kapalı bir yerde yaşamasından daha faydalıdır.
Midenin ivegen ya da süreğen olarak genişlemesi (gastrektazi). Çok az rastlanan ivegen mide genişlemesi, cerrahi girişimlerden, midenin yukarı ve orta kısımlarına gelen şiddetli darbelerden, aşırı derecede yeme içmeden sonra başgösterir. Bunun yanı sıra tifo ve zatürre gibi bulaşıcı hastalıklar sırasında da mide genişlemesi olabilir. Ani ve ivegen mide genişlemesinin nedeni mide çeperi kaslarında meydana gelen inmedir. Bu inme, mide çeperinin gerginliğini ortadan kaldırarak, çeperi yumuşak ve hareketsiz kılar. Bunun sonucu mide çeperi genişler.
Hastalığın belirtileri çok ağırdır. Midede büyük bir sıkıntı hissedilir, derken aynı yerde çoğu kez şiddetli bir sancı meydana gelir. Sık sık tekrarlanan kusmalar görülür. Kusmuk maddeleri kan ve bazen de ödle karışıktır. (24 saatte birkaç litre). Şiddetli bir susuzluk başgösterir, dil, dudaklar ve dokular kurur, nabız zayıflar. Tansiyonda hızlı ve önemli bir düşme olur. Röntgen incelemesi midede büyük bir hacim artışı gösterir. Zayıflayan mide çeperi bazen ani olarak çatlar; bunun sonucunda peritonit ve iç kanama meydana gelir. Tedavi eğik vaziyette bir yatak istirahatına dayanır. Bu arada hastaya kalbi güçlendirici ilaçlar verilir.
Süreğen mide genişlemesi atonik ve mekanik olmak üzere iki türlü olur. Atonik mide genişlemesi daha önce meydana gelmiş bir mide atonisinin sonucudur. Bu nedenle atonik mide genişlemesi, mide çeperinin kasılma gücünü azaltan bütün hastalıklarda meydana gelir. Bu durumda mide çeperi esnekliğini yitirir ve mide, içindeki besinlerin ağırlığı ile kolayca genişler. Atonik mide genişlemesinin belirtileri, yemeklerden sonra midede duyulan ağırlık, gerginlik, geğirme, bulantı, kusmadır. Besinlerin mideden bağırsaklara geçmesi çok uzun sürer; yemek yenildikten 10-12 saat sonra bile bu işlem tamamlanmaz.
Mekanik mide genişlemesi kanser ya da ülser kökenli bir mide ağzı daralmasının meydana geldiği durumlarda oluşur. Daralmış olan mide ağzı besinlerin mideden onikiparmak bağırsağına geçmesini önleyen bir engeldir. Bu nedenle besinler, mide boşluğunda çok uzun süre kalarak, midenin yorulup genişlemesine yol açarlar. Yemeklerden sonra karnın yukarı ve orta kısmında ağırlık ve tıkanıklık hissedilir.