mezotelyoma tedavisi nasıl yapılır - Hasta Sözlük
Mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen zarlardan köken alan kötü huylu tümördür. Çoğu kez asbest sonucu ortaya çıkan bu tümör, en fazla akciğeri çevreleyen zar olan plevrada görülür. Tümör tedavi edilmediği takdirde birkaç ay içerisinde ölüme sebebiyet verebilir.Mezotelyomanın epitelial, sarkomatöz ve karışık tip olmak üzere 3 tipi vardır. Yıllar süren çalışmalara rağmen mezotelyomanın standardize edilmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Şu an bilinen ve kabul edilen, seçilmiş hastalara multidisipliner (cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi birlikte) tedavi verilmesidir, bu şekilde bir yıllık ortalama oranında başarı şansı elde edilebilir. Özellikle epitelial tip mezotelyomada cerrahi tedavinin kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte uygulanması tedavi başarısını arttırmaktadır.Hastalığın cerrahi tedavisinde amaç hastalıklı akciğer dokusunu mümkün olduğunca çıkarmaktır. Hastalığın kalp zarı ve diyafram kasına da yayılım gösterdiği durumlarda, bu etkilenen organların da çıkarılması ve yerlerine yamalar koyulması önerilir.