meninjiyal tümör neden olur - Hasta Sözlük
Meninjiyom, beyin zarlarında (meninksler) meydana gelen tümöre verilen isimdir. Meninjiyomların oluşma nedeni henüz bilinmemektedir. Çoğu iyi huylu olması nedeniyle acil müdahale gerektirmez.