meme kanserinde tamamlayıcı ve alternatif tıp nedir - Hasta Sözlük
Bugün meme kanserinin tedavisi için kanıtlanmış alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi söz konusu değildir.Meme kanserinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi, yüz yılı aşan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuş ve uygulanmaktadır. Alternatif ve tamamlayıcı tedavi; modern bilimsel tedavilerin meydana getirdiği yan etkileri, komplikasyonları ortadan kaldırmak için ancak doktor kontrolünde uygulanabilir.Tai chi, masaj, yoga gibi hastaların bedenleri ile ruhlarını harmonize eden uzak doğu kökenli terapilerin opere edilen kolu baskıya almadan yük getirmeden hafif formda uygulanması kabul edilebilir.Ayurveda Hindistan kökenlidir. Beden, ruh uyumunu beslenme şekli ve meditasyon ile destekler. Burada da önemli olan hastanın opere edilen meme ve kolunu etkileyecek aktivitelerden kaçınmak gerekir.Akupunktur ile meme kanseri tedavisinde gözlenen ateş basmalarına faydalı olabileceğine dair küçük çalışmalar olmakla beraber opere edilen kol ve meme çevresine uygulanan akupunktur ile lenfödem gelişme riski vardır. Vücudun diğer bölgelerine uygulanan akupunkturun enfeksiyon ile ilgili sorunlar yaratabileceğini unutmamak gerekir.