meme kanseri görülme oranı nedir - Hasta Sözlük
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Dünya Sağlık Örgütü, meme kanserinin kadınlarda görülen kanserlerin dörtte birini teşkil ettiğini belirtmiştir. Gelişmiş ülkelerde her 7 kadından birinde meme kanseri görülür. Meme kanseri gelişmekte olan ülkelerde de hızla artmaktadır. 2030 yılında tüm meme kanserlerinin yüzde 75’inin gelişmekte olan ülkelerde görüleceği hesaplanmaktadır.Türkiye’de 22 binden fazla kayıtlı meme kanseri hastası vardır. Türk kadınlarının yaklaşık yüzde 20’si 40 yaşın altında, yüzde 50’si ise menopoz öncesinde teşhis almıştır.Türkiye’de meme kanseri farkındalığı düşük olduğu için kanserin erken evrede fark edilmesi oldukça güçtür. Gelişmiş ülkelerde meme kanserli hastaların yüzde 25’lik önemli bir kısmında Evre-0 meme kanseri saptanmaktadır.Araştırmalar, ülkemizdeki meme kanseri sıklığının son 20 yılda iki katından fazla arttığını göstermiştir. Bu artışın giderek daha fazla olacağı ve yılda yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konulacağı, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanacağı hesap edilmektedir.