meme kanseri çeşitleri nelerdir - Hasta Sözlük
Meme kanseri, hastalığın evreleri ve kanser hücrelerinin yayılım bölgelerine göre çeşitlendirilir. In situ kanserlerde (başlangıç halinde, çok erken evre kanserler) kanser henüz süt kanallarını döşeyen hücrelerdedir ve kanal dışına taşmamıştır. Meme kanserinin en erken safhasıdır. Evrelendirilmesi 0 olarak yapılır. Vücudun herhangi bir yerine metastaz yoktur. Sadece bu bölgenin çıkartılmasıyla kanser tam olarak tedavi edilebilir. Tümör boyutu genellikle elle muayene ile fark edilemeyecek kadar küçüktür. Daha çok mamografi ile tespit edilir. Ameliyattan sonra kemoterapiye gerek yoktur. Işın tedavisinin dışında bazı hastalara 5 yıl boyunca “hormonoterapi” olarak bilinen antiöstrojen ilaç verilmektedir.I ve II. evrede cerrahi tedaviden sonra bazı hastalarda 4-6 defa tekrarlanan kemoterapi, daha sonra radyoterapi ve hormonoterapi verilmektedir.
Evre III meme kanseri lokal ileri bir kanser olup, hastalık meme ve koltuk altına yayılmıştır. Önce kemoterapi sonra cerrahi tedavi ve ardından radyoterapi uygulanır.Metastatik kanser olan Evre IV meme kanserinde ise öncelikle kemoterapi ve hormonoterapi uygulanmaktadır. Bu tedaviler yaşam süresince devam etmektedir.