mediasten tümörler nedir - Hasta Sözlük
Mediasten, göğüs boşluğu içinde önde göğüs kemiği, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanmış, içinde kalp, büyük damarlar ve lenf nodları ile sinir yapılarının yer aldığı bölgeye verilen addır. Bu alanda çok farklı doku bulunduğundan çok farklı tipte ve sayıda tümörler görülür.En sık görülen mediasten tümörler timoma, lenfoma ve sinir kılıfı tümörleridir. Ayrıca germ hücreli tümörler, timik karsinoid ve karsinomlar, teratom,hamartom, nöroblastom gibi tümörler görülebilir. Sarkoidoz hastalığı mediasteni tutabilir. Mediasten tümörlerinden bazıları iyi huylu, bazıları kötü huyludur. Çevre doku olarak nefes borusu ya da damar, sinir paketlerine bası oluşturarak klinik bulgu oluştururlar.