ludwig anjini - Hasta Sözlük
Bitkilerde ise çürüklük gibi (kestane çürüklüğü, tohum çürüklüğü, bitkinin her yanını saran genel mantar hastalıkları ve yaprakları (bağ mildiyusu, buğday pası), hattâ bazen ambarlarda saklanan tohum, yumru ve meyveleri de saran lokal mantar hastalıkları görülür.
Dil altını dolduran hücresel bağ dokusunun ivegen bir biçimde yangılanması. Ludwig anjini, dil yaralan, çürük dişler yolu ile vücuda giren mikroplardan ileri gelir. Dilin alt tarafında ve boyunun yukarı kesiminde sert, ağrı veren bir çıkıntı meydana gelir. Dil şişmiş bir hal alır, hareketi azalır.
Hastanın genel durumu çok ağırdır. Ateş çok yüksektir. Hastayı soluk tıkanması tehlikesinden korumak için, en kısa bir zamanda boyunda meydana gelmiş olan irinli ve kangrenli yığını yarmak gerekir. Kan yangısı halini ortadan kaldırmak için de sülfamitli ilaçlar ve penisilin verilir.
Mantar Hastalıkları
Mantar hastalıkları, patolojide önemli bir yer tutar. Bunların verdiği rahatsızlık, frengi ve kansere kolayca karıştırılabilir. Başlıca mantar hastalıkları sporotrikoz, aktinomikoz, aspergilloz, pamukçuk v.b.dir. Deride görülen mantar hastalıklarının basında kellik gelir. Dölyolunda olan mantar hastalığı, şiddetli bir fere kaşıntısı ve peynirimsi görünüşte beyaz koyu bir akıntıyla kendini belli eder.
Hastalığa sebep olan mantarı önce mikroskopla inceleyip sonra kültürle üreterek tanımak, tedaviyi tayin için faydalıdır; tedavi ilâçla olabileceği gibi (iyot, boyalar, mantar öldürücüler), duruma göre ışınlarla da olabilir.