leproma nedir - Hasta Sözlük
Leproma bir granülom olarak nitelendirilebilir; bağ dokusundan, epitel hücrelerden, dev langhans hücrelerinden, lenfositlerden ve cüzam hücrelerinden meydana gelir. Cüzam hücreleri (cüzam hastalığına yol açan hücreler) bir ya da daha çok çekirdeğe ve çok sayıda Hansen basili içeren boşluklara (vaküol) sahiptir
Cüzam hastalığına tutulan kimselerin derisi üzerinde ya da başka dokular (kemik, mukoza vb.) üzerinde oluşan ve genellikle ülserli olan, büyüklüğü arpa tanesinden yumurtaya kadar değişen şiş.