lenfoma tedavisinde kullanılan yöntemler nedir - Hasta Sözlük
Lenfoma tedavisinde de birçok kanserde olduğu gibi birden fazla uzmanlık dalının bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Tedavi planlamasının yapılması ve uygulanmasından hematolog, onkolog, radyasyon onkoloğu ve patologlardan oluşan ekip sorumludur.Patolojik değerlendirmeyle tanısı kesinleşen ve görüntüleme yöntemleri ve kemik iliği biyopsisi sonrasında evrelemesi yapılan hastalığın tedavisine başlanır. 30 farklı alt grubu olan lenfomada tedavi yaklaşımı hastadan hastaya değişebilmektedir. Lenfomanın türü, yayılımı, seyri, hastanın genel sağlık durumu ve yaşı belirleyici faktörlerdir. Hasta bazı durumlarda sık kontrollerle sadece gözlenirken, bazı durumlarda kemoterapi, radyoterapi, biyolojik tedavi ve kemik iliği nakli, tek başına ya da kombine şekilde kullanılabilmektedir.Bugün lenfoma tedavisindeki temel hedef, hastalığı tamamen tedavi etmek ama aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini sağlayabilmektir. Özellikle son yıllarda hastalığın nedenleriyle ilgili bilgiler arttıkça tedavisinde de önemli gelişmeler yaşandı.Lenfoma tedavisinde önemli noktalardan biri tedavinin geciktirilmeden gününde verilmesidir. Bu nedenle hangi tedavi yöntemine karar verilirse verilsin her aşamada hasta uyumunun sağlanması çok büyük önem taşımaktadır.