lenf ödemi nasıl tanıyabiliriz erken tanıma önemli mi - Hasta Sözlük
Lenf ödemi erken tanıma çok önemlidir, çünkü lenf sıvısı proteinden zengin bir sıvı olduğundan uzun süreli birikimlerde cilt altı fibrozis dediğimiz değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin olması tedaviyi zorlaştırmaktadır.Erken tanı, erken tedavi şansını oluşturur ki bu da düzenli takipler ile mümkün olabilir. Kliniğimizde, lenf ödem riski olan hastalar, biyoempedans ölçüm tekniğiyle düzenli takip edilmektedir. Bu yöntem lenf ödemi klinik belirtiler, yani şişlik başlamadan yaklaşık 7 ay kadar önce tanıyabilmemizi sağlar. Takiplerimize ameliyat öncesi yaptığımız ilk ölçümle başlanır ve sonrasında üç aylık periyodlarla hastanın biyoempedans değerlendirmesi ve muayenesi yapılır. Hastanın egzersizleri gözden geçirilir ve yenilenir. Böylece, kolda oluşabilecek ödem erken dönemde yakalanmış ve tedaviye erken başlanmış olur.