lambliyaz hastalığı - Hasta Sözlük
Asalakları öldürmek ve zararsız hale getirmek için çeşitli ilaçlar (timol, arsenobenzol, emetin, etebrin vb.) vardır; antibiyotiklerden teramisin ve auromisin etkilidir.
Lamblia intestinalis adındaki birhücreli asalağın yol açtığı hastalık. Bu asalağın insan bağırsağında bulunması her zaman hastalığa yol açmaz; asalak sağlıklı hücrelerin dışkılarında da bulunabilir. Asalağın özellikle bağırsağın ilk bölümünde yerleşmesi hastalığa yol açar.
Hemen hemen bütün dünyada yaygın olan lambliyaz hastalığı asalağın kistlerini içeren suların içilmesi, çiğ besinlerin (meyve, sebze) yenmesiyle ya da mikroplu dışkı üzerine konan sinekler yoluyla bulaşır. Birhücreli asalağın kistleri insan bağırsağına girdikten sonra ince bazen de kalın bağırsağın çeperlerine yerleşerek ülser tipinde bir yangılanmaya yol açarlar; böylece hastalığın belirtileri ortaya çıkar
Kuvvetli ya da hafif karın ağrıları ve genellikle dizanteri şeklinde ishal, hastalığın başlıca belirtileridir. Eğer asalak öd suyunun karaciğerden bağırsağa aktığı kanalda yerleşirse sarılık meydana gelir. Hastanın kanında eozinofiliye (kanda akyuvarların çoğalması); dışkıda ve on iki parmak bağırsağı sıvısında asalak kistlerinin izlerine rastlanır.