laiklik - Hasta Sözlük
Kısaca açıklamak gerekirse Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasını savunan yönetim biçimi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savunduğu görüşlerden birisidir. Ülkemizin şuandaki yönetim biçimi laiklik olarak gözükmektedir.