kronik pelvik ağrı nedir - Hasta Sözlük
Kronik Pelvik Ağrı – PID etyolojisinde çok farklı nörofizyolojik mekanizmalar söz konusudur. Üreme sistemi, ürolojik organlar, gastrointestinal sistem, müsküloskeletal sistem, pisikonörolojik sistem nedenli olabilir. Dolayısıyla multidisipliner tedavi yaklaşımı çok önemlidir. Kronik infilamasyon normal inflamatuvar reaksiyonların kontrol dışına çıkması sonucu oluşur. İnfilamasyonun geri dönüşümü aktif bir süreçtir. Bu süreçte birçok mediyatör rol almakta ve birbirleriyle çok yönlü şekilde etkileşmektedir. Dışarıdan herhangi bir mediyatörü ilaçla kontrol etmeye çalışmak kalıcı bir sonuç oluşturmaz. Dolayısyla akupunktur ile vücudun kendi regülatuvar mekanizmalarını devreye sokmak en sağlıklı yaklaşım tarzıdır.