kronik ağrıya cerrahi tedavi yöntemleri nedir - Hasta Sözlük
Ağrı duyusu, insan için yararlı ve zorunlu bir uyarı sistemidir. Ancak, bazı durumlarda bu duyu uyaran olma özelliğini kaybedip, yaşam kalitesini kötü yönde etkileyen ve bu nedenle tedavi edilmesi gereken bir hastalık karakterine dönüşebilmektedir. Genellikle üç aydan daha fazla süren ağrı sorunları için, “kronik ağrı’’ terimi kullanılmaktadır. Ağrının ilaçlarla veya diğer yardımcı yöntemlerle ortadan kaldırılmadığı durumlarda, uygulanabilecek ağrı cerrahisi yöntemleri ile iyi sonuçlar elde edilmektedir.Ağrı duyusu, doku reseptörlerinin algıladığı ve oluşan enerji akımı ile bir dizi karmaşık nörokimyasal olayların başlatılması ve üst merkezlerce tüm bu bilginin algılanması sonucu ortaya çıkan biyo-psiko-sosyal bir fenomendir. Ağrı cerrahisinde sonucu en çok etkileyecek nokta, ağrı tipinin doğru tanımlanması ve buna uygun cerrahi yöntemin seçilmesidir. Kronik ağrı tedavisinde kullanılan yöntemler üç başlıkta toplanabilir