konjonktivit nedir - Hasta Sözlük
iltihabın nedenine bağlı bir tedavi yöntemi uygulanır. eğer mekanik bir tahriş söz konusuysa, tahriş nedeni ortadan kaldırılır. genellikle hastalık her iki gözde birden belireceği için tedavi her iki göze de uygulanmalıdır. virüsle ilgili iltihaplarda antibiyotik tedavisi öngörülür. göz banyoları çapak o1uşumunu önler ve göz1erin mikroplardan arınmasına yardım eder. hasta gözlerin üzerine herhangi bir bandaj kullanılması uygun değildir, ama koyu renkli gözlük kullanılabilir.
konjonktif tabakanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir göz hasta1ığıdır, konjonktivitin nedenleri çok çeşit1idir. en sık görülen nedenler virüsle ilgili iltihaplar ve mekanik tahriş1erdir. çoğun1uk1a tüberküloz, difteri ve gonore (belsoğukluğu) gibi hastalıklar sırasında da konjonktif tabaka iltihaplanabilir.

sabahları gözkapakları çapakla birbirine yapışır. gözler sulanır ve kızarır. bazen gözkapağının kenarında arpacık görülebilir.