komplikasyon - Hasta Sözlük
Ancak Komplikasyon ve Malpraktis birbirine karıştırılmamalıdır. Malpraktis denen şey tamamen doktorun dikkatsizliği, ihmalkârlığı -deyim yerindeyse- beceriksizliği sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklardır. Yanlış teşhis sonucu yanlış tedavi, ameliyat sırasında içinizde bir gazlı bez unutulması ve bu yüzden bir süre sonra fenalaşmanız sanırım buna somut bir örnek olabilir. Komplikasyon ise doktor hatasından kaynaklanmaz.
Bir cerrahi operasyon ya da başka bir tıbbi müdahele esnasında beklenmeyen şeklinde ortaya çıkan negatif durumlar. Bu komplikasyonlar bir ilaç kullanımı esnasında da oluşabilir. Örneğin basit bir fıtık ameliyatı sırasında bir anda kalbin taşikardiye girmesi ve kan basıncının aşırı yükselmesi buna örnek verilebilir.