kolit nedenleri ve tedavisi - Hasta Sözlük
Hastalığın ivegen aşamasında hasta yataktan çıkmamalı ve dinlenmelidir. Süt ve süt ürünlerinin hastaya yedirilmemesi belirtilerin hafiflemesine yardım eder. Şırıngayla, ağızdan ya da lavman yapmak yoluyla verilen kortikosteroitli ilaçlar tedavide olumlu sonuç verirler.
Kalın bağırsak yangısı. Çeşitli nedenleri vardır. Örneğin bazı mide ve bağırsak yangısı türleri, amipli ve basilli dizanteri, kalın bağırsak veremi gibi hastalıklar kalın bağırsaktaki bu tür yangılanmalara yol açarlar. Crohn hastalığı ve divertikül (bir boşluk ya da borunun herhangi bir noktasında meydana gelen bir cep) yangılanması da kalın bağırsaktaki yerel yangılanmaların nedeni olabilir.
Kolit sözcüğü genel olarak bulaşıcı olmayan kalın bağırsak yangılanmaları için kullanılan bir terimdir. Kasılmalı kolit, karın ağrısı ve ishalle birlikte görülen hafif bir rahatsızlıktır. Karın ağrısının en fazla olduğu anlarda dışkılama ihtiyacı duyulur. Başlıca nedeni ruhsaldır; psikolojik sıkıntı içinde bulunan kimseler rahatsızlığın daha da arttığını görürler. Tedavide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hastaya hastalığın niteliğinin anlatılması ve hastalığın kansere ya da ülserli kolite dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu hastalığa mukoza koliti de denilir.
İskemi (belli bir bölgenin geçici olarak kansız kalması) koliti, orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde görülen bir kalın bağırsak yangılanmasıdır. Kalın bağırsağı besleyen damarların yozlaştırıcı bir hastalığı nedeniyle bu bölgenin kansız kalması sonucu ishal ve karın ağrısı başgösterir. Ülserli kolit, kalın bağırsakla anüste görülen ve çabuk ilerleyen yangılı bir hastalıktır. Her yaştaki kadın ve erkeklerde görülürse de en çok yirmi ile otuz yaş arasında ortaya çıkar. Belirtileri karın ağrısı ve karnın aşırı gerilmesi, kanlı ishal, ateş, kilo kaybı ve sağlığın genel olarak bozulmasıdır.