kolera - Hasta Sözlük
Kolera virüsü olarak adlandırılan virüsün su veya yiyeceklerden ya da bulunduğu ortamdan direkt olarak bulaşması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Daha çok üçüncü dünya ülkeleri denilen yetersiz su ve besin kaynaklarının olduğu yerlerde görülür.