kırık kemik humması tedavi yöntemi - Hasta Sözlük
Dang humması, Güney ve Güneydoğu Asya’da, Latin Amerika’da, Afrika’nın çeşitli bölgelerinde ve Okyanusya’da sivrisinek ile bulaşan viral bir enfeksiyondur.