kekemelik sorunu - Hasta Sözlük
Kekemeliği Artıran Durumlar
Telefon görüşmeleri
Bir isim söylerken
Önemli bir şey söylemek isterken
Zaman yetersizliğinde
Kekeleyen kişiyi zor anlayacağı düşünülen birileri ile konuşulduğunda
Önemli bir şahıs ile konuşulduğunda
Geniş bir dinleyici kitlesine konuşulduğunda
Tedavi
Kekemeliğin tedavisi özel eğitimle yapılmaktadır. Tek başına verilecek bir ilaç yoktur. Bazen aşırı anksiyete ve durumun oluşturduğu depresif durumları ortadan kaldırmak için ilaç kullanılabilir. Nefes alıştırmaları, gevşeme teknikleri, konuşma terapisi uygulanabilir.
Öncelikle kişinin kekemeliğinin tipi tespit edilip ona uygun bir eğitim programından geçirilen hastalar, kısa bir süre içerisinde daha rahat konuşur hale gelmektedirler. Kekemeliği tam manası ile yenemeyenler bile hiç olmazsa sosyal yaşamlarında bir miktar daha rahat olmalarını sağlayacak hale gelebilmektedirler.
Kekemelik terimi, sözel iletimi sıklıkla ve önemli ölçüde bozan konuşma kusurları anlamında kullanılmaktadır. Kekemeliğin en açık görülen özelliklerinden biri kelimelerin, cümlelerin ve özellikle hecelerin tekrarıdır.
Tekrarlamalar özellikle çocuklarda normalde 4-5 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu masum tekrarlarla kekemeliğin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Çocuklardaki bu normal akıcılık kusurunun kekemelik haline gelmesinde, ailelerin baskısı da etkilidir. Gerilimli aile ortamları baş nedenlerden birisidir. Ayrıca beyindeki konuşma merkeziyle de ilgili olabileceği savunulmaktadır.
Bazen harflerin çıkarılmasında da zorlanılabilir. Bir başka sorun da kekemelerin bütün gayretlerine rağmen hiç ses çıkaramama ile karekterize yaşanan bloklardır. Bazen bu takılmalara eşlik eden motor hareketler olabilir. Bunlar ise basit göz kırpmalardan gözde de sarsılmalara kadar varabilir. Kekemelik daha çok:
Hecenin ya da kelimenin başındaki "h" sesinde görülür. Baştaki sessiz harf, sesli harften daha zor çıkarılır.
Cümlenin ilk kelimesinde daha çok görülür.
Uzun kelimelerde, kısa kelimelere göre daha sık görülür.
Sessiz harften sesli harflere geçişlerde daha çok görülür.