kekemelik - Hasta Sözlük
genelde çocuklukta başlayan yahut daha sonraki yaşlarda da travmatik olaylar karşısında geçirilen şok anında kısa süreli olarak gerçekleşebilen konuşma bozukluğu durumudur. erkeklerde daha yaygın görülür. çocukluk döneminde dil gelişimi sırasında geçici olabileceği gibi geçmediği durumlarda kronikleşebilir. günümüzde farklı ve çeşitli terapi yöntemleriyle geçirilebilir.