katarakt nedir nasıl oluşur - Hasta Sözlük
ilaç tedavisiyle başarılı sonuçlar alınamamaktadır. bunun için yalnız ameliyat yöntemine başvurulmaktadır. mercek, mercek kapsülünün yırtılmasından sonra çıkartılır. eğer mercek parçaları kalırsa kataraktın tekrarlama olası1ığı vardır ve ikinci bir ameliyatı gerektirir. ameliyattan altı hafta sonra katarakt göz1üğüy1e gerekli keskin görüş yeniden sağlanabilir.
normal göz mercekleri saydamdır. göz merceklerinin dumanlanmasına katarakt adı verilir. normalde siyah olan gözbebeğinin grimsi beyaz ya da dumanlı bir görünüm a1dığı katarakt doğma1ık ve sonradan kazanılan katarakt olmak üzere ikiye ayrılır. sonradan kazanılan kataraktların nedenleri yaralanmalara, ışın zedelenmelerine (aşırı sıcak, röntgen ışınları, şimşek, kaynak ışığı) ya da göz merceklerinin yetersiz beslenmelerine (yaşlılık, şeker hasta1ığı) bağlanabilir.

yaşlılıkta gözbebeğinin hafif bulanık olması normaldir. görme güçlükleri başladığı andan itibaren katarakttan söz edilir. yaşlılık kataraktı yanlardan başlayarak gözbebeği bölgesinde ilerlemeye başlar ve bulanıklık giderek artarken, buna bağ1ı olarak görme yeteneği de azalır. sonunda bulanıklık bulut şeklini alır ve bütün göz merceğini kaplar. bu durumda hasta açık ve koyu ayrımını yapamaz.
seyri:
kataraktın ilerlemesi hastanın yaşına bağlıdır. has ta1ığın son evresi birkaç yıl durumunu korur. fakat zamanla çözülme ve göz merceğinin kenarlarında sıvılaşma görülür.