karsinoid sendrom nedir tedavisi nasıl yapılır - Hasta Sözlük
Karsinoid sendrom gastrointestinal sistem kaynaklı karsinoid tümörlü hastaların % 10’unu etkileyen klinik tablodur. Hastalarda ishal, yüz ve üst gövdede saniyeler içinde oluşan birkaç dakika süren kızarma (flushing) görülür. Bazı besinler, alkol ve duygusal stres bu klinik tabloyu tetikler.Bazı hastalarda daha kötü bir tablo olan karsinoid kriz oluşur. Hayati tehlikesi bulunan bu tabloda inatçı, yaygın bir flushing, şiddetli ishal ve baş dönmesi vertigo ile koma görülebilir. Hastalara taşikardi, aritmi, hipotansiyon veya hipertansiyon da eşlik edebilir.Tedavi semptomların baskılanmasına yöneliktir. Sendromdan sorumlu karaciğer metastazları varsa operatif debulkingi ve küratif rezeksiyonu yapılmalıdır. Karsinoid sendrom tedavisinde serotonin antagonistleri siproheptadin, histamin antagonistleri simetidin, fenoksibenzamin ilaç olarak kullanılan ajanlardır.