karasinek - Hasta Sözlük
Sivrisineğe göre biraz daha zararsız kanatlı hayvan. İnsan bedeninin sıcaklığı sebebiyle yiyecek sanıp konmakta ancak dişlerinin zayıflığı sebebiyle deriye zarar verememektedir. Yaz aylarında evlere dolmalarıyla ünlüdürler.