kandaki lipidlerin dengesizliği nasıl öğrenilir - Hasta Sözlük
Dislipidemi kandaki lipidlerin (kolesterol ve yağ) dengesizliğidir. Kanda bulunan yağların kolesterol, trigliseritler, düşük yoğunluklu lipoproteinler (VLDL)