kan şekeri düşüklüğü neye yol açar - Hasta Sözlük
Hipoglisemi, vücudun ana enerji kaynağı olan kan şekerinin, anormal derecede düşük seviyede seyretmesi ile karakterize durumu tarif eder. Hipoglisemi nedenleri çeşitlidir.