kalça sıkışma sendromu nedir - Hasta Sözlük
Son yıllarda tanımlanmış genç erişkin bireyleri etkileyen ağrılı bir kalça rahatsızlığıdır.Ağrının nedeni femur baş-boyun bileşkesi ile asetabulum kenarı arasında kalça eklemi hareketinde özellikle fleksiyonda oluşan anormal temastır. Bu anormal ve tekrarlayıcı temasın tedavi edilmeyen hastalarda labrum hasarı, kıkırdak harabiyeti ve tedavi edilmeyen olgularda kalça ekleminde osteoartrit ile sonuçlandığı düşünülmektedir.Nedenleri arasında geçirilmiş çocukluk çağı hastalıkları etyolojide en sık karşılaşılan ve bilinen nedenlerdendir. Anatomik bozukluk olmadan oluşan Femoroasetabuler sıkışma ise hastaların yaşam şekliyle bağdaştırılmıştır.Femur başı ve asetabulum kenarı arasında oluşan anormal ve tekrarlayıcı temasın; asetabuler kıkırdakta hasara, labrum hasarına ve tedavi edilmeyen olgularda ilerleyici eklem dejenerasyonuna (kalça osteoartriti) neden olduğu düşünülmektedir.Şu anki bilgiler ışığında erken dönemde mekanik probleme yönelik yapılan cerrahi tedavinin hastalığın ilerlemesini durdurduğu veya geciktirdiği düşünülmektedir.